Province-2

Stop The Violence

मिति २०७९/१०/२७ गते श्री दुर्गा माध्यमिक विद्यालय मनराशिसवा न.पा.०१, सोनौल प. ई.बो.स्कुल ०३ र श्री मा जानकी ई. बो. स्कुल मनराशिसवा न.पा.०३ महोत्तरीमा नेपाल स्काउट प्रदेश स्काउट कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुरधामको आयोजनामा Stop The Violence ( STV) कार्यक्रम सम्बन्धि ३ दिने तालिम सम्पन्न भएको छ । STV MTOT श्री रंजना कमारी ज्यूलाई प्रदेश सहायक श्री रोशन कुमार यादव ज्यूले तालीममा सहजीकरण गर्दै विद्यार्थीहरुलाई तालिम दिनुभएको थियो भने तालिममा १५0 जनाको सहभागीता रहेको थियो ।