Province-2

लागु पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्ध युवा स्काउट परिचालन कार्यक्रम

नेपाल स्काउट प्रदेश स्काउट कार्यालय, मधेश प्रदेश जनकपुरको आयोजनामा धनुषाको लक्ष्मिनिया गा.पा.को सामुदायिक विद्यालयहरुमा लागु पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्ध युवा स्काउट परिचालन १ दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लक्ष्मिनिया गा.पा.को संयोजक रहेको स्काउट मास्टर श्री रोशन कुमार यादव प्रशिक्षको रुपमा रहेका  विद्यार्थीहरुको सहभागितामा सो कार्यक्रम मधेश प्रदेशका १० वटा विद्यालयहरूमा  कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।